AGO'DA DİL EĞİTİMİ

Dost diller, evrensel bireyler.

Anadolu Gelişim Okulları İngilizce dil eğitimi sürecinde dilin kültür özelliklerini yansıtan bir atmosfer oluşturularak dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel dil becerilerinin yanı sıra not alma, zamanı etkili kullanma, topluluk önünde görüş sunma gibi akademik becerilerin kazanımı da hedeflenmektedir. Çok dilli ve çok kültürlü bireyler yetiştirmek amaçlanır.

Neler var?

Akademik danışmanlarımız tarafından hazırlanan, özgün İngilizce programı

Diller için Avrupa Ortak Metni ışığında dil portfolyosu uygulamaları

İngilizce öğreniminde disiplinler arası ve tematik yaklaşım

English Attack, Highlights ve Lingua Attack gibi nitelikli, online okuma ve video kaynakları

Toefl Primary ve Junior sınavları ile uluslararası sertifikasyon

Quiz Show

Spelling Bee

Treasure Hunt

Word Hunt

Drama Festivals

İngiltere Yaz Okulu