2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM

Veli Öğretmen Görüşme Gün ve Saatleri​

Veli Görüşme Saatleri